Het aanbod

Het psychomotorische aanbod is onder andere gericht op de behandeling / omgang met hoogtevrees bij Klimrijk Brabant. Mocht je ergens anders tegenaan lopen of wil je weten of je met je vraag bij mij terecht kan? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

 

Intake:

Er wordt altijd gestart met een intake. Deze intake bestaat uit kennismaken, de hulpvraag bespreken en doelen opstellen. Ook zal er een korte introductie in de praktijk komen waardoor je een duidelijk beeld krijgt van de werkwijze. Na afloop krijg je een indicatie van de verwachte duur van de behandeling.

In het geval van het hoogtevreestraject wordt er ook nog een advies gegeven voor het begeleidingstraject of het therapietraject. indien je met een andere hulpvraag komt wordt er een therapietraject gestart.

Iedere vraag en persoon is anders. Er wordt dan ook altijd een persoonlijk plan opgesteld in overleg. Een intake duurt ongeveer 1 uur.

 

Psychomotorische begeleiding (kan alleen voorkomen bij het hoogtevreestraject):

Het begeleidingstraject is ongeveer 3 tot 6 sessies waarin handelingsalternatieven worden aangereikt en geoefend onder één op één begeleiding. Een sessie duurt ongeveer 1.5 uur.

 

Psychomotorische therapie:

Het psychomotorische therapie traject bestaat ongeveer uit 4 tot 8 sessies waarin bewustwording wordt gecreëerd in gevoelens, gedachten en gedragspatronen. Dit wordt gedaan om te ontdekken wat je nodig hebt om situaties los te laten, te veranderen of juist vast te houden. Er wordt gekeken naar wie je bent als persoon en waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt, maar ook naar je kwaliteiten en eigen krachten. Handelingsalternatieven worden aangereikt en geoefend. Een sessie duurt 1 tot 1.5 uur. 

 

Enkele voorbeelden wanneer je een hoogtevreestraject kunt overwegen zijn:

- Je durft niet of nauwelijks een hoge brug over te steken

- Je durft niet of nauwelijks over een galerij te lopen

- Je durft niet of nauwelijks in de bergen te lopen, fietsen of rijden

- Je durft niet op een trap te klimmen

- Je hebt een ongezonde angst voor hoogtes

 

Eventuele thema's voor overige hulpvragen zijn:

- Vergroten van zelfvertrouwen

- Emotie herkenning / omgang

- Omgang met (ont)spanning

- Verminderen van angst(klachten)

- Herkennen en omgaan met eigen grenzen

- Acceptatie

- Kwaliteiten / moeilijkheden

- Keuzes maken

 

Klik hier om je aan te melden voor een intake of extra informatie