Wat is PMT?

Psychomotorische therapie (PMT) is een ervaringsgerichte therapiemethode voor psychische en/of sociale- en emotionele problemen. Het lichaam en de manier van bewegen zegt veel over hoe het nu echt met ons gaat. Met behulp van bewegings- en lichaamsgerichte werkvormen word je in ervaring gezet. 

Praten en doen wordt afgewisseld waardoor je stil wordt gezet bij je lijf en je bewust laat worden van jouw gedachten, gevoelens en gedrag. Dit wordt gedaan om te ontdekken wat je nodig hebt om situaties los te laten, te veranderen of juist vast te houden.

PMT is er voor iedereen die vastloopt en hier hulp bij wil. 

 

Eventuele thema's waaraan wordt gewerkt tijdens de behandeling zijn:

- Vergroten van zelfvertrouwen

- Emotieherkenning / omgang

- Omgang met (ont)spanning

- Verminderen van angst(klachten)

- Herkennen en omgaan met eigen grenzen

- Acceptatie

- Kwaliteiten / moeilijkheden

- Keuzes maken